POLICY RE CROWD GATHERING

CROWD GATHERING POLICY

FOR STRICT COMPLIANCE.

“Hiniusang Lihok ug Disiplina sa Matag-Usa ang Dakung Sulbad sa Pandemya”

Posted in Public Advisory 14 May 2021